Inovace výuky na příkladu dopravní výchovy

Aktuality

Ve dnech 12. - 14. 6. 2017 se v MCDO v Hejnicích uskutečnilo další setkání studentů 2 středních škol a to Obchodní akademie z Liberce a Gymnazia z Herrnhutu. Studenti zažili velmi zajímavý program, v prvním dnu, který byl ve znamení seznámení se s druhou ...
Mezinárodní centrum vzdělávání St. Marienthal bylo dne 7. června 2017 místem setkání českých a německých odborníků, kteří se zajímají o téma přeshraniční profesní orientace. Setkání se zúčastnili např. zástupci vzdělávacích institucí, Úřadu práce ...
S radostí oznamujeme, že máme vítěze sotěže Safety Tunes, kterými se staly Raddy a Terry z Břeclavi se svým Safety Tunes rapem. Najdete ho zde na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zlHtK1jry0Q  
Do evropského projektu Safety Tunes se mimo dalších zapojili také žáci z Libereckého kraje. Konkrétně z Turnova, Vysokého nad Jizerou, Liberce a Jilemnice. Při tři jmenované školy využily příležitosti nechat žáky pracovat velmi interaktivně na videoklipech s vlastním ...
Seminář zaměřený na profesní uplatnění žáků středních škol proběhl v prvních jarních dnech v Hejnicích. Setkali se zde studenti ze střední průmyslové školy textilní v Liberci a odborné školy v Plauen. Náplní třídenního semináře byly workshopy na rozpoznávání ...
Vážení pedagogové, dovolujeme si Vás pozvat na druhý seminář na téma přeshraniční profesní orientace, který se bude konat ve dnech 27. - 28. 3. 2017, tentokrát v Mezinárodním centru setkání St. Marienthal v Ostritz. Detaily ohledně programu a způsobu přihlášení ...

strana  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

x