Inovace výuky na příkladu dopravní výchovy

Aktuality

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci k přeshraniční profesní orientaci v rámci projektu GEMINI, která nabízí velké množství zajímavých přednášek k důležitému tématu v česko-saském příhraničí. Vystoupí zástupci zásadních českých i saských institucí, ...
V rámci 2. newsletteru projektu Safety TUNES vám nabízíme prvotní informace o inovativních aktivitách pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, které aktuálně probíhají v rámci evropského projektu “European Road Safety Tunes”. Projekt je spolufinancován ...
V rámci projektu Gemini - Společná iniciativa pro česko-německý trh práce pomocí přeshrančni profesní orientace proběhlo první setkání expertní skupiny zaměřené na prvotní seznámení a prodiskutování aktuálních témat deficitů ve vymezené oblasti. Akce ...
Nabízíme obsah prvního newsletteru, který vás bude informovat o inovativních aktivitách pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, které proběhnou v rámci evropského projektu “European Road Safety Tunes”. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí (DG-MOVE) ...
Vážení lektoři, odborní či pedagogičtí pracovníci z oblasti ekologické výchovy. Oznamujeme tímto z organizačních důvodůzměnu termínu regionální konference Trinacionální Sítě Ekologické výchovy (TNU) regionu Krušnohoří - Litvínov!! Název: Znečištění ...
Zveme všechny pedagogy zabývající se ekologickou výchovou v Krušnohoří na německé i české straně na regionální konferenci Trinacionální Sítě Ekologické výchovy (TNU) regionu Krušnohoří - Litvíno:   Název: Znečištění ovzduší na hřebenech Krušných ...

strana  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

x